Zaalcommissarissen

Gedurende de zaalcompetitie moet de vereniging zorgen dat er bij de thuiswedstrijden een zaalcommissaris aanwezig is. Dit is iets anders dan een zaalbeheerder.
De zaalcommissaris is iemand die namens Futura moet zorgen dat voor en tijdens de wedstrijd een aantal zaken goed geregeld zijn.

De belangrijkste taken van een zaalcommissaris zijn:

  • Uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd aanwezig zijn en melden bij de zaalbeheerder.
  • Controleren of de aangewezen scheidsrechter aanwezig is. Wanneer deze 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig is, actie ondernemen en vragen of iemand anders de wedstrijd kan fluiten (zonodig zelf fluiten).
  • Zorg dragen dat wedstrijd op tijd begint en eindigt. Wanneer een andere wedstrijd (evt andere sport) uitloopt, overleggen met zaalbeheerder hoe een en ander op te lossen. Wanneer wedstrijden door omstandigheden later beginnen (bijv. te laat opkomen tegenstander), moet er korter gespeeld worden, tenzij zaalbeheerder akkoord gaat met uitloop. Wanneer er korter gespeeld wordt, altijd eerste helft volledig spelen en alleen tweede helft inkorten.
  • Mensen die niet op de speelvloer aanwezig hoeven te zijn, naar de tribune verwijzen.
  • Ontvangst van door de bond aangewezen scheidsrechters.

De zaalcommissaris wordt door de wedstrijdsecretaresse aangewezen en in de futuraskoop vermeld. Dit kunnen leden zijn, maar ook ouders van leden. Ook u kan dus worden opgesteld. Bij verhindering moet u zich dan afmelden bij de wedstrijdsecretaresse. Is er geen zaalcommissaris aanwezig, dan verwachten wij dat één van de coaches deze taak uitvoert. 

 

 

Zaalcommissarissen